/>

Foreldremøte med ny vri!

I år hadde vi lyst til å gjøre noe nytt og annerledes slik at både foreldre og ansatte skulle gå hjem etter en ettermiddag i barnehagen med følelsen av å ha bidratt, lært noe nytt og kanskje blitt bedre kjent med noen man ikke kjente så godt fra før.

De siste årene har foreldremøtene vært tradisjonelle 2 timer med praktisk (og kanskje også til tider kjedelig) informasjon, og oppmøtet har vært varierende. Dette ønsket vi å forandre på!

Vi ville tilby et foreldremøte som ga mer igjen, både til barn, foreldre og ansatte, og samtidig var mer i "barnehagens ånd" nå som vi jobber med å få en mer uteprofil.

Første tiltak var å flytte tidspunkt til 17-19, noe som vi har fått tilbakemelding på at fungerte bra for mange.

Tiltak to var å ha poster som de ansatte hadde ansvar for, og foreldre ble delt i mindre grupper med  ulik rekkefølge på postene de skulle innom. Ved å gjøre det slik får de ansatte fokusert på et tema som de er opptatt av selv, eller føler de har godt med kunnskap om, og får dermed bidra mer aktivt. Samtidig blir kommunikasjonen i mindre grupper ofte tryggere, det er lettere å bidra, stille spørsmål og dele av erfaringer både for foreldre og ansatte. Ved å ha postene ute fikk alle oppleve litt av områdene barna er i når vi er på tur, samtidig som man får se litt av hele barnehagen.

Tiltak tre var å korte ned den felles informasjonsdelen til det barnehagen opplever det er viktigst å kommunisere ut, og annen informasjon ble gitt på poster og infoplakater samtidig som det ble gjort tilgjengelig for alle på hjemmesiden.

Det siste var å gi et konkret innblikk i barnas hverdag som foreldre sjelden får se, gjennom å lage en film av små hverdagsglimt i barnas hverdag i barnehagen som ble vist helt til slutt.

Tilbakemeldingene i etterkant har vært veldig bra, og vi sitter igjen med en opplevelse av et konstruktivt, morsomt og interessant foreldremøte som vi helt klart vil prøve å gjenskape i årene som kommer. Foreldremøter i barnehagen skal være en arena for foreldre og ansatte til å sammen skape den beste hverdagen for barna, og styrke samarbeidet. Det klarte vi i år, takket være engasjerte foreldre og ansatte, og vi er veldig takknemlige for alle gode bidrag!!