/>

Barnehageåret 2019/2020

Dokumenter for barnehageåret 2019-2020 er ferdigstilt og dere finner de her.

Årsplan - viser hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen viser også hvordan vi jobber for å nå Oslo kommunes felles målsetninger for barnehagene

Årshjul 2019-2020 - viser aktiviteter og fokusområder gjennom året

Progresjonsplan for de syv fagområdene 2019-2020 - viser måten vi arbeider med progresjonen i de ulike aldersgruppene