Bursdagsfeiring

Ved bursdagsfeiring i barnehagen henger vi opp flagge og lager krone sammen med barnet. Vi har også bursdagssamling, sender opp «raketter» og synger bursdagssang. Barnet har med noe til dessert den dagen som spises etter måltidet (barnehagen har i samråd med foreldre blitt enige om at vi ønsker sunne alternativer (frukt/ bær eller finn inspirasjon her)

Bursdagsinvitasjoner – feiringer hjemme

Mange ønsker å invitere de andre barna hjem til bursdagsfeiring. Det er stas for barna og et hyggelig samlingspunkt som betyr mye for fellesskapet. For å sørge for at alle er inkludert oppfordrer vi i barnehagen til at dere:

  • Inviterer hele avdelingen.
  • Inviterer alle jentene eller alle guttene på avdelingen.
  • Inviterer alle i årskullet til barnet

Vi i barnehagen ønsker at man i hovedsak inviterer til bursdagsfeiring utenom barnehagetiden. Dersom man ønsker å invitere alle hjem i barnehagetiden ønsker vi at dette avtales direkte med barnehagen og at det blir en noe tilsvarende feiring vi har i barnehagen slik at barna ikke har med gaver.