Sørkedalen Skole

Sørkedalen Skole er nærskolen til alle som bor i Sørkedalen og ligger ved siden av barnehagen. Skolen har få elever, men tar gjerne imot flere. Selv om man sogner til en annen skole er det mulig å søke seg til Sørkedalen Skole. Det går egen skolebuss og elevene som må ta buss til skolen kan få dekket ruterkort. Les mer om skolen og hva de har å tilby på linkene under: