Sykdom og helse

"Friske barn er glade barn"

I Ulvestua er vi opptatt av god håndvask, og ønsker at alle barn vasker hendene når de kommer i barnehagen om morgenen. Det innførte vi for noen år siden, og vi ser at sykefraværet hos barna har blitt mye lavere. Spesielt viktig er dette i sykdomsperioder, men det er likevel en god rutine.

Ved sykdom eller om barnet skal ha fri en dag er det fint om dere gir oss beskjed. Da kan vi lettere planlegge dagen, samt at det er viktig for oss å vite hvilke sykdommer som går. Ved oppkast/ diare skal barnet holdes hjemme i 48 timer fra barnet kaster opp/ har diare siste gang. Følges dette unngår vi at barn og voksne smittes om og om igjen, noe som gagner både store og små.

Ved feber anbefales en feberfri dag. Barn kan ofte være aktive hjemme, men likevel ikke orke å være med på leken i barnehagen.

Dersom et barn ikke kan være ute i barnehagen eller delta på de vanlige aktivitetene er barnet ikke friskt nok til å være i barnehagen.

Vi ringer dere dersom barnet har dårlig almenntilstand.

Vi setter pris på om dere ringer oss/sender sms dersom barnet er sykt. Det er fint for oss å vite hvilke sykdommer som går i barnehagen slik at vi kan gjøre forebyggende tiltak og informere andre foreldre.

For å lese mer om sykdommer, symptomer og hva man skal gjøre dersom barnet blir sykt, lese mer her:Informasjon om når barn skal være hjemme fra barnehagen

Medisinering i barnehagen:
Som hovedregel medisinerer vi ikke barn i barnehagen. All behandling med medisinke preparater både kort- og langsiktig går innunder medisinering i barnehagen (feks øyedråper, hostesaft, antibiotika osv).

Unntak gjøres etter avtale med foreldre (feks ved astma, epi-pen og lignende).