Tilvenning og oppstart i barnehagen

Det å begynne i barnehage er en stor overgang for både barn og foreldre. Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Likevel innebærer overgangen til barnehagen en ny tilknytningsprosess for både barn og foreldre. Man kan oppleve det som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker man ikke kjenner, og blir kanskje usikker på om dette er det rette for barnet, om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, tilvenning til en ny hverdag er en prosess som tar tid for både store og små.

I tilvenningsperioden legges planer og aktiviteter til siden og vi fokuserer på tid og trygghet, tid til å bli kjent, bli trygge og skape tilhørighet og samhold, gode relasjoner og et godt grunnlag for en god og trygg barnehagehverdag.

De fleste arbeidsplasser har en avtale som gir foreldrene rett til tre dager permisjon med lønn ved tilvenning av barn i barnehagen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar imot nye barn og foreldre, men vi oppfordrer til at man gjerne kan bruke lenger tid hvis man har mulighet til det, slik at barnet for eksempel kan ha kortere dager i starten.

Alle nye barn får en kontaktperson som vil ønske dere velkommen i barnehagen og være mye sammen med dere de første dagene, og det beste er at foreldre og kontaktperson legger opp tilvenningen etter det enkelte barnets behov. Iløpet av de første ukene gjennomføres en oppstartsamtale med foresatte og pedagogisk leder på avdelingen.

I Ulvestua ser vi hele barnehagen som en helhet, og vi legger til rette for en god overgang mellom avdelingene gjennom å være mye sammen på tvers hele året. De siste månedene før overgang til storbarnsavdelingen er barna mye på besøk sammen med en voksen fra sin egen avdeling. Foreldre inviteres på en besøksdag på den nye avdelingen før oppstart.

 

Avskjed

Det er viktig å ta ordentlig avskjed med barnet når dere går. Si klart ifra at dere går, prøv å ikke vise usikkerhet. Dere går når dere har sagt at dere går. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en stund. Viser foreldrene usikkerhet, kan barnet også bli usikkert, og tilvenningen tar lengre tid.

Gråter barnet når dere går er det likevel viktig at foreldrene ikke utsetter avskjeden til barnet slutter å gråte. Som regel stilner gråten like etter at foreldrene er ute av syne. Er du utrygg etter å ha forlatt ditt barn gråtende, ring oss og hør hvordan det går.

Vi håper at dere tar opp alle spørsmål dere lurer på underveis, ikke vær redd for å snakke med oss. Vi tar gjerne en prat med dere på telefon eller i barnehagen.