Vedtekter

Vedtektene er sist endret på årsmøte 18.03.2024