Vedtekter

Vedtektene er sist vedtatt på årsmøte 09.04.2021