Vedtekter

Vedtektene er sist vedtatt på årsmøte 28.03.2022