Vedtekter

Vedtektene er sist vedtatt på årsmøte 22.06.2020